Skip to main content

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.

Persoonsgegevens Die Worden Verwerkt

ORTHODONTIE WESTKUST kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ORTHODONTIE WESTKUST, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ORTHODONTIE WESTKUST verstrekt. ORTHODONTIE WESTKUST kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Gegevens van professionele aard zoals beroepsbekwaamheid, praktijkgegevens, RIZIV-nummer, financiële identificatiegegevens.
 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer.
 • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Interactiegegevens zoals IP-adres, cookies, surf- en klikgedrag, informatie afkomstig uit contactformulieren.
 • Gegevens met betrekking tot klachten, vragen en opmerkingen.
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Waarom ORTHODONTIE WESTKUST Gegevens Nodig Heeft

ORTHODONTIE WESTKUST verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ORTHODONTIE WESTKUST uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volbrengen van een orthodontische behandeling en alles wat hiermee gepaard gaat 

Patiëntenservice: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om patiëntenservice te verlenen.

Intercollegiale opleiding: Voor zover wettelijk toegestaan, gebruiken wij uw gegevens ook in het kader van opleidingen.

Overige communicatie: Het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Dit kan om verschillende redenen zijn: Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen.


Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij u een enquête sturen of u uitnodigen om een beoordeling achter te laten over uw ervaring met onze website.
 

Juridische doeleinden: in bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet en regelgeving.

Detectie en preventie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten

Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:

Uitvoering van een Contract: Het gebruik van uw gegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat u bij ons heeft. * Het uitvoeren van en orthodontische behandeling* 

Rechtmatig belang: We kunnen uw gegevens gebruiken voor ons rechtmatig belang, zoals u voorzien van de best passende inhoud voor de website, e-mails en nieuwsbrieven, en om onze diensten en de inhoud van onze website te verbeteren en promoten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor administratieve en juridische doeleinden en voor het opsporen van fraude. In die gevallen zullen wij een afweging maken en nagaan of uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder doorwegen.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kan u steeds aangeven dat uw belang zwaarder doorweegt en kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Met al deze gegevens wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid omgesprongen en zij zijn niet vrij toegankelijk.

Toestemming: U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met ons via één van de adressen onderaan deze Privacyverklaring.

Hoe Lang ORTHODONTIE WESTKUST Gegevens Bewaart

ORTHODONTIE WESTKUST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren Uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van die met betrekking tot het bewaren van documenten), om juridische geschillen met derde partijen op te lossen en ons bedrijf te leiden. Alle opgeslagen persoonlijke gegevens vallen onder dit privacybeleid. Uw gegevens dienen niet langer dan *10 jaar* bewaard te worden.

Delen Met Anderen

ORTHODONTIE WESTKUST verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Diensten van derden: Wij kunnen serviceproviders gebruiken om uw persoonlijke gegevens strikt in onze naam te verwerken. Dit heeft bepaalde doeleinden, waaronder het betalen van consultaties te faciliteren, administratiete verzenden of voor analytische ondersteunende diensten evenals het maken van back-ups. Deze diensten van derden/verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht en het is niet toegestaan uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. 

De G&H ORTHODONTIE zal persoonsgegevens niet verhuren, verkopen of voor financieel gewin doorspelen aan derden. Persoonsgegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zullen alleen verstrekt worden aan derden wanneer hier een wettelijke grondslag of verplichting voor is, wanneer dit nodig is om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de betrokkene, of wanneer de betrokkene zelf expliciet toegestemd heeft met de overdracht van deze gegevens.

De G&H ORTHODONTIE kan derden de opdracht geven om taken uit te voeren. In dit geval sluiten wij een contract met deze derde partij, een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’, waarin vastgelegd wordt dat deze partij op een rechtmatige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier om zal gaan met de mogelijk verstrekte persoonsgegevens. Buiten deze gevallen zullen wij uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij delen gegevens met derden onder bovengenoemde principes met

 • ODONTOS B.V.
  Plettenburg 5, 3439 LW Nieuwegein, Nederland
  Odontos is ons laboratorium met wie we samenwerken oa voor het vervaardigen van gebitsmodelletjes en functionele apparatuur.

 • NETPOINT Belgium
  Kamiel De Kelver straat 2/301
  3460 Bekkevoort
  NETPOINT levert ons software pakket OrthWin. 

 • VANMARCKE Computercenter,
  Sint-Idesbaldusstraat 29
  8630 Veurne
  VANMARCKE is verantwoordelijk voor ons intern netwerk en het maken van back-ups.

 • ARPOETSIE Cleaning
  Slableedstraat, 16/b
  8630 Veurne
  Dit bedrijf wordt wekelijks ingeschakeld voor het reinigen van de werkvloer.

 • *EKIP’DENTAL
  Av. Zénobe Gramme 42
  1300 Wavre
  EKIP’DENTAL is verantwoordelijk voor de röntgenfoto’s en hun verwerking ervan. 

 • Gallery 34
  Marktplein 8 - B-8620 Nieuwpoort
  Beheert onze website en optimaliseert de site aan de hand van de verkregen analyses van Google Analytics

Buitenlandse gegevensoverdracht

Het kan gebeuren dat we uw gegevens overdragen naar servers in een ander land dan waar u woont of naar derde partijen die uw gegevens kunnen (laten) verwerken in het buitenland namens ons en volgens onze instructies. Deze overdracht kadert in de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Wij doen dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Op die manier verzekeren wij dat uw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.

In Kaart Brengen Websitebezoek

Op de website van ORTHODONTIE WESTKUST worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

ORTHODONTIE WESTKUST gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

ORTHODONTIE WESTKUST maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Lees meer over het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ORTHODONTIE WESTKUST te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ORTHODONTIE WESTKUST heeft hier geen invloed op.

ORTHODONTIE WESTKUST heeft Google geen toestemming gegeven om via ORTHODONTIE WESTKUST verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookiebeleid

Zoals veel websites gebruiken wij cookies om informatie te verwerken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt bewaard. Deze standaardtechnologie laat toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren, zoals de bezochte pagina’s of de duur van het bezoek. 

Cookies zorgen ervoor dat wij u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Met uw akkoord geeft u ons toestemming voor het gebruik van deze cookies en het analyseren van uw gegevens. 

Gegevens Inzien, Aanpassen Of Verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  *ORTHODONTIE WESTKUST* zal zo snel mogelijkna bewaartermijn van 10 jaar, zoals ons opgelegd door Provinciaal Geneeskundige Commissie, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

ORTHODONTIE WESTKUST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door *ORTHODONTIE WESTKUST* verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met *ORTHODONTIE WESTKUST* op via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Hits: 19800