Elke Govaerts

Elke Govaerts

Tandarts specialist in de Orthodontie

Jean-Louis Hanssens

Jean-Louis Hanssens

Tandarts specialist in de Orthodontie

De Praktijkassistentes

De Praktijkassistentes

Voor een vlotte en hygienische praktijkvoering kunnen we steeds rekenen op onze balie- en praktijkassistentes

Bij ons worden alle behandelingen door onze orthodontisten, Elke Govaerts en Jean-Louis Hanssens, uitgevoerd, en worden er slechts een beperkt aantal taken aan de assistentes gedelegeerd.

Niet iedere tandarts mag zich orthodontist noemen. Enkel na de nodige studies mag je de beschermde titel gebruiken.

Na 5 jaar (ondertussen reeds 6jaar) studeren aan de universiteit ben je algemeen tandarts. Wie zich wil specialiseren in orthodontie moet zich na deze studie nog gedurende 4 fulltime specialisatiejaren aan de universiteit toeleggen op de kaak- en gebitsregulatie.

Een orthodontist is dus een tandarts-specialist.

Na de opleiding volgt de registratie bij de Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten, kortweg BBNO. Alleen zij die geregistreerd staan in het specialistenregister mogen zich orthodontist noemen.

Ook tandartsen mogen beugels plaatsen, echter zij mogen zich geen orthodontist noemen.

Je weet of je te maken hebt met een orthodontist als zijn/haar RIZIV nummer eindigt op -007.

Orthodontisten werken nadat ze zijn ingeschreven in het Specialisten Register niet meer als tandarts en vullen dus geen gaatjes of maken geen kunstgebitten meer maar houden zich alleen nog bezig met orthodontie.