De aanvraag voor het ziekenfonds die u recht geeft op terugbetaling van een deel van de orthodontiebehandeling dient vóór de 15e verjaardag te gebeuren, alsook toe te komen bij het ziekenfonds. 

Een eerste afspraak gebeurt steeds overdag tijdens de schooluren. Hiervoor wordt een wettige afwezigheid meegegeven.

Op een eerste afspraak graag uw identiteitskaart of de kids-ID meebrengen en de eventuele verwijsbrief van de tandarts.

Indien een aanvullende tandverzekering werd afgesloten, dienen de hiervoor voorziene invuldocumenten van uw verzekeringsinstelling of ziekenfonds meegebracht te worden.

We zijn voorzien op betalingen met Bancontact in onze praktijk.

Op dit moment is er een wachttijd voor nieuwe patiënten. Ingeval er een dringende reden is om een behandeling op te starten dient U dit telefonisch te melden. Dringende redenen kunnen zijn: pijnklachten, verwijzing door de kaakchirurg of prothesist, leeftijd (enkel voor de aanvraag als de patiënt 15 jaar wordt !)