Skip to main content

De Actieve Behandeling

De actieve behandeling is de eigenlijke orthodontische behandeling met beugels.

Behandelingen die lange tijd in beslag nemen, worden overdag, m.a.w. tijdens de schooltijd gepland. Het ministerie van onderwijs geeft toestemming om orthodontische behandelingen tijdens de schooltijd door te laten gaan. Kortdurende behandelingen vinden zoveel mogelijk na schooltijd plaats.

Regelmatige controle van de apparatuur is belangrijk. Het is dan ook noodzakelijk dat de afspraken strikt worden nagekomen. Indien U vaak een afspraak verplaatst of niet nakomt kunnen we geen mooi resultaat bereiken en zal de behandelingduur verlengd worden.

Draag je apparatuur zoals wij adviseren. Dit is uitermate belangrijk om een goed resultaat te bereiken.

Uitneembare of losse beugels

Uitneembare beugels, ook wel losse beugels genoemd, heten zo omdat ze door degene die deze beugel draagt, zelf uit de mond genomen kunnen worden.

Uitneembare beugels zijn meestal gemaakt van een soort kunsthars waarin metalen draden zijn bevestigd.

Er zijn verschillende soorten uitneembare beugels.

Activator

Deze beugel is uitneembaar en wordt gedragen om de onderkaak, bij opgroeiende kinderen, naar voor te duwen. Bij start van de behandeling wordt deze beugel 24u/24 gedragen. Eenmaal de gewenste correctie bekomen werd, zal de draagtijd van de beugel geleidelijk aan afgebouwd worden. Een voldoende lange stabilisatie van het resultaat is noodzakelijk om later geen terugval te krijgen.

Buitenbeugel

Wordt vaak voorgesteld om bij ruimtegebrek kiezen in de bovenkaak naar achter te duwen/trekken.

Hij bestaat uit een metalen boog die vast zit aan de kiezen en naar buitenkomt, in combinatie met een nekband. Op die manier wordt het trekken van tanden in de bovenkaak vermeden.

Deze buitenbeugel moet, om resultaat te hebben, minimum 14u/dag gedragen worden. Concreet wil dit zeggen alle uren, behalve de schooluren.

Indien deze 24u/24 gedragen wordt, zal hij sneller uitgelaten mogen worden.

Losse plaat

Wordt gebruikt voor kleine afwijkingen, verbreding van de bovenkaak of als nachtapparatuur. Deze beugel is uitneembaar.

Vaste beugels

Blokjes + elastiekjes

Deze blokjes worden aan de tanden vastgemaakt en worden verwijderd op het einde van de behandeling. Harde etenswaren vermijden en extra aandacht voor het poetsen zijn hierbij onontbeerlijk!

Soms moeten in combinatie met blokjes ook elastiekjes worden gedragen om de tanden te verschuiven van plaats en tanden in de onder- en bovenkaak goed in elkaar te laten passen. Dit zal u op het moment zelf, wanneer nodig, perfect worden uitgelegd.

Veren / scharnieren (Forsus)

Bovenop de blokjes zijn soms veren/scharnieren nodig, deze dienen ervoor om de groei van de onderkaak te stimuleren tijdens de groei van kinderen.

Hyrax (spin)

Deze apparatuur is ontworpen om de bovenkaak snel te verbreden. Het apparaat bestaat uit metalen ringen die met cement om de kiezen worden aangebracht. De banden zijn met elkaar verbonden door een schroef. Door aan de schroef te draaien wordt de bovenkaak steeds een stukje breder gemaakt.

Gebitsbeschermers

Bij een aantal sporten (zoals hockey) bestaan risico's voor sportblessures en ongevallen.

Een ongeval met de tanden kan leiden tot het afbreken, los gaan staan, verplaatsen of uitgeslagen worden van één of meerdere tanden. De tandarts dient dan een tijdrovende en kostbare behandeling uit te voeren om de tanden te redden, maar helaas lukt dat lang niet altijd.

Daarom is het beter om deze problemen te voorkomen door tijdens het sporten een gebitsbeschermer te dragen.

 
Chirurgie

Botankers

Voor orthodontische verplaatsingen van gebitselementen is vaak verankering vereist voor het opvangen van reactiekrachten. Gebrek aan verankeringsmogelijkheden en ongewenste verplaatsingen van voor verankering gebruikte gebitselementen zijn bekende problemen. Hiervoor kunnen we gebruik maken van deze botankers. Om het botanker te plaatsen sturen we u door naar de kaakchirurg.

Ingesloten tanden

Soms kan of wil een tand niet doorbreken. Om de tand te laten doorbreken is het dan noodzakelijk om de tand op te zoeken en 'vrij te leggen'. Hiervoor sturen we u door naar de kaakchirurg. Zo verschijnt de tand in de mond, en kan deze nadien met de beugel door ons op de juiste plaats gebracht worden.

Extractie van wijsheidstanden

Het is belangrijk om bij jongeren de verstandskiezen onder controle te houden na behandeling. Slecht gepositioneede verstandskiezen worden best verwijderd.

Kaakoperaties

Voor een gecombineerde ortho-chirurgische behandeling werken we samen met gespecialiseerde kaakchirurgen. Dit gebeurt aan het einde van de groei of op volwassen leeftijd.

Het kan gaan om een ingreep van de onderkaak en/of de bovenkaak. Wanneer de onderkaak te ver naar achter ligt (wegens tekort aan groei) kan deze chirurgisch naar voor geplaatst worden. Wanneer de bovenkaak teveel naar achter ligt, of de onderkaak teveel naar voor, kan een ingreep van de boven- én/of de onderkaak gebeuren om het gelaat harmonischer te maken.

Kaakoperaties worden ‘van binnenuit’ gedaan, dus vanuit de mondholte. Er ontstaan dus geen blijvende, zichtbare littekens in het gezicht.