Skip to main content

Retentiefase of Nacontrole

Nadat je tanden recht zijn gezet is het de bedoeling dat deze worden recht gehouden, daarom wordt er een retentiedraad geplaatst. Dit is een dun draadje dat achter de voorste tanden in de onder- en boventandenboog wordt geplaatst. Nagelbijten met een retentiedraad is uit den boze! Nagelbijten zal vroegtijdig loskomen of breuk van de retentiedraad veroorzaken. Vermijd ook bijten op hard snoepgoed (chocotoffs, karamel, ribbetjes, etc...) en harde voorwerpen zoals stylo's.

Retentie-draad

Extra goed poetsen rond de draad om tandsteen te voorkomen.

Uineembaar retentie-apparaat

Wanneer de retentiedraad loskomt en/of je draagt je retentieapparaat niet; zoals je werd geleerd, dan is de kans groot dat de tanden weer scheef komen te staan. Dit is een normaal verouderingsverschijnsel net zoals het krijgen van rimpels of grijs worden.

Na het plaatsen van de retentieapparatuur kom je nog enkele keren terug op controle.

Hou de retentieapparaten goed bij en draag ze zoals geïnstrueerd zodat je kan blijven genieten van je mooie glimlach. Gooi ze vooral nooit weg.