De Actieve Behandeling

De actieve behandeling is de eigenlijke orthodontische behandeling met beugels.

Behandelingen die lange tijd in beslag nemen, worden overdag, m.a.w. tijdens de schooltijd gepland. Het ministerie van onderwijs geeft toestemming om orthodontische behandelingen tijdens de schooltijd door te laten gaan. Kortdurende behandelingen vinden zoveel mogelijk na schooltijd plaats.

Regelmatige controle van de apparatuur is belangrijk. Het is dan ook noodzakelijk dat de afspraken strikt worden nagekomen. Indien U vaak een afspraak verplaatst of niet nakomt kunnen we geen mooi resultaat bereiken en zal de behandelingduur verlengd worden.

Draag je apparatuur zoals wij adviseren. Dit is uitermate belangrijk om een goed resultaat te bereiken.

 

 

Losse plaat

Wordt gebruikt voor kleine afwijkingen, verbreding van de bovenkaak of als nachtapparatuur. Deze beugel is uitneembaar.

 

 

 

 dreamstime s 6511364

Hyrax (spin)  IMG 3783

Deze apparatuur is ontworpen om de bovenkaak snel te verbreden. Het apparaat bestaat uit metalen ringen die met cement om de kiezen worden aangebracht. De banden zijn met elkaar verbonden door een schroef. Door aan de schroef te draaien wordt de bovenkaak steeds een stukje breder gemaakt.

 Activator

 

 

Deze beugel is uitneembaar en wordt gedragen om de onderkaak, bij opgroeiende kinderen, naar voor te duwen. Bij start van de behandeling wordt deze beugel 24u/24 gedragen. Eenmaal de gewenste correctie bekomen werd, zal de draagtijd van de beugel geleidelijk aan afgebouwd worden. Een voldoende lange stabilisatie van het resultaat is noodzakelijk om later geen terugval te krijgen. 

activator

  Buitenbeugel

 

 

 

dreamstime xs 33655995

 

Wordt vaak voorgesteld om bij ruimtegebrek kiezen in de bovenkaak naar achter te duwen/trekken. Hij bestaat uit een metalen boog die vast zit aan de kiezen en naar buitenkomt, in combinatie met een nekband. Op die manier wordt het trekken van tanden in de bovenkaak vermeden. Deze buitenbeugel moet, om resultaat te hebben, minimum 14u/dag gedragen worden. Concreet wil dit zeggen alle uren, behalve de schooluren. Indien deze 24u/24 gedragen wordt, zal hij sneller uitgelaten mogen worden.

 

 Blokjes+elastiekjes

Deze blokjes worden aan de tanden vastgemaakt en worden verwijderd op het einde van de behandeling. Harde etenswaren vermijden en extra aandacht voor het poetsen zijn hierbij onontbeerlijk!
Soms moeten in combinatie met blokjes ook elastiekjes worden gedragen om de tanden te verschuiven van plaats en tanden in de onder- en bovenkaak goed in elkaar te laten passen. Dit zal u op het moment zelf, wanneer nodig, perfect worden uitgelegd.

 dreamstime xs 31334658

 

Veren/scharnieren DSC 0009 2 Bovenop de blokjes zijn soms veren/scharnieren nodig, deze dienen ervoor om de groei van de onderkaak te stimuleren tijdens de groei van kinderen.

 Linguale blokjes

 

 

 

Een variante op deze standaard blokjes, zijn de “linguale brackets” of beter bekend als blokjes langs de binnenkant van de tanden. Meer info op www.americanortho.com/harmony.html

 

 dreamstime xs 34670997

 Botankers

 

 

 

lower BWH

Voor orthodontische verplaatsingen van gebitselementen is vaak verankering vereist voor het opvangen van reactiekrachten. Gebrek aan verankeringsmogelijkheden en ongewenste verplaatsingen van voor verankering gebruikte gebitselementen zijn bekende problemen. Hiervoor kunnen we gebruik maken van deze botankers.

 Gebitsbeschermers

Bij een aantal sporten bestaan risico's voor sportblessures en ongevallen. Een ongeval met de tanden kan leiden tot het afbreken, los gaan staan, verplaatsen of uitgeslagen worden van één of meerdere tanden. De tandarts dient dan een tijdrovende en kostbare behandeling uit te voeren om de tanden te redden, maar helaas lukt dat lang niet altijd. Daarom is het beter om deze problemen te voorkomen door tijdens het sporten een gebitsbeschermer te dragen.

 

dreamstime xs 29921434

kaakoperaties

 

kaakoperaties

 

Voor een gecombineerde ortho-chirurgische behandeling werken we samen met gespecialiseerde kaakchirurgen. Dit gebeurt aan het einde van de groei of op volwassen leeftijd. Het kan gaan om een ingreep van de onderkaak en/of de bovenkaak. Wanneer de onderkaak te ver naar achter ligt (wegens tekort aan groei) kan deze chirurgisch naar voor geplaatst worden. Wanneer de bovenkaak teveel naar achter ligt, of de onderkaak teveel naar voor, kan een ingreep van de boven- én/of de onderkaak gebeuren om het gelaat harmonischer te maken.

Kaakoperaties worden ‘van binnenuit’ gedaan, dus vanuit de mondholte. Er ontstaan dus geen blijvende, zichtbare litte

kens in het gezicht.